قیام دانشگاههای سراسر کشور در نوزدهمین روز قیام سراسری مردم ایران

در نوزدهمین روز قیام دانشگاههای سراسر کشور با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور به‌پا خاستند.

مطالب مرتبط

علت سکوت هیجده روزه خامنه‌ای چه بود؟ ـ ایران بپا می‌خیزد

نوزدهمین روز قیام، گسترش اعتراضات دانشجویان و دانش‌آموزان همراه با اعتصاب معلمان و بازاریان

لطفا به اشتراک بگذارید: