زهوار در رفتگی بی علاج نظام ولایت

کرنش نوه خمینی ملعون و آخوند صادق لاریجانی رئیس مصلحت نظام به‌دنبال دستور خامنه‌ای مبنی بر موضعگیری علیه قیام

اعترافهای قالیباف رئیس مجلس و آخوند اژه‌ای رئیس قضاییه جلادان

بیانیه آخوند حسن خمینی

بین «اعتراض» با «اغتشاش» که ریشه در دسیسه‌های دشمنان مردم دارد، تفاوت وجود دارد. شعارهای تند و خشمگینانه ثمری نمی‌دهد

خامنه‌ای از سرآمدان روزگار خود هستند و برای بخشهای بزرگی از مردم از چنان احترامی برخوردار است که توهین به او مانع بزرگ هر نوع تفاهم و گفت و گوست

 برای همه آشنایان به سیاست محرز است که صحت و سلامت خامنه‌ای پیوندی عمیق با آرامش کشور و صلاح امور دارد.

آخوند صادق لاریجانی:

در طول ۴۰سال دشمن در کمین بود رصد می‌کرد هر کجا یک مشکلی می دیدید، این را بهانه قرار می‌داد برای هجوم و برای نظام دشمن دارد اغتشاش می‌کند.

تلویزیون رژیم ـ ۱۲مهر ۱۴۰۱

انصافا دست دشمن در این ماجراها کاملاً آشکار است دشمن با تمام قوای رسانه‌یی خودش به میدان آمده از نیروهای امنیتی و جاسوسی‌شان هم استفاده کردند برای این‌که بر امواجی سوار بشوند در کشور این البته چیز جدیدی نیست در طول ۴۰سال دشمن در کمین بود رصد می‌کرد هر کجا یک فتنه ای مشکلی می دیدید این را بهانه قرار می‌داد برای هجوم و برای نظام جمهوری اسلامی هجوم به انقلاب دشمن داره اغتشاش می‌کند در کشور و بهانه است ان حادثه برای حمله کردن به اصل نظام و تخریب اموال عمومی و ایجاد اغتشاش می‌خواهند کشور را بهم بریزند البته منافاتی ندارد خواسته‌هایی دارند مشکل اقتصادی امروز در کشور امروز زیاد است چالشهایی وجود دارد ولی اعتراض و مطالبه یک بحث است و اغتشاش یک بحث دیگری است.

شروع کردند به هجمه به نیروی انتظامی و گاهی به خود اصل نظام و اینها حق نیست و طبیعتاً نیروهای انتظامی و دفاعی کشور پای کار ایستاده‌اند و مردم شریف ما در میدان هستند و از خباثتهای این دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی که در اول مهر ماه که دانشگاهها می‌خواهند مشغول کار و تحقیق بشوند خوب شروع کردند به یک تحریکاتی و متأسفانه خوب بعض وقایع ناخوشایند هم دیده شد انشاالله این مسایل هم جمع بشه و جمع میشه!

پاسدار قالیباف رئیس مجلس ارتجاع

درک‌های متفاوت در حکمرانی بستری است که دشمن بر آن سوار می‌شود، اگر درک مشترکی پیدا نکنیم بنده بعید می‌دانم که بتوانیم هم‌افزایی ایجاد کنیم.

پاسدار قالیباف ـ ۱۲مهر ۱۴۰۱

ما اگر می‌خواهیم بر این جنگ شناختی غلبه پیدا کنیم اول نیازمندیم که این تعارضها و این برداشتها و درک‌های متفاوت در همین بخش حکمرانی اصلاح کنیم این بستری است که دشمن بر آن سوار می‌شود و در بستر ناکارآمدی سوار می‌شود و این مشکلات را فراهم می‌آورد.

تشخیص مصلحت، شورای نگهبان هر سه قوه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، همه اینها من فکر می‌کنم باید به این سمت حرکت کنیم که همه مون اول به یک درک مشترکی نسبت به مسائل کشور برسیم.

اگر برداشت واحدی پیدا نکنیم فهم و درک مشترکی پیدا نکنیم بنده بعید می‌دانم که بتوانیم هم‌افزایی ایجاد کنیم ولو این‌که باهم همآهنگ باشیم.

 

مطالب مرتبط

وحشت از قیام و مجاهدین در جمعه بازارهای خامنه ای

هلاکت دو پاسدار بسیجی دیگر در تهران و زاهدان