خودکفایی در رسیدگی به مجروحان در صحنه‌های پرتنش قیام سراسری ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با دکتر مجید بازلی

در صحنه‌های پرتنش قیام که ایادی رژیم هم چاقو می‌زنند و هم با باطوم می‌زند و هم با گلوله ساچمه و جنگی به قیام‌کنندگان شلیک می‌کنند مبرم‌ترین رسیدگی به مجروحان چیست؟ چه رهنمودهایی برای همراهان شورشگران قیام در کف خیابان دارید؟

اجازه بدهید در آغاز درود بفرستم به قیام‌آفرین قهرمان به شهیدان قهرمان به هزاران مجروح این قیام. درود می‌فرستم به دختران و پسران و زنان و مردان دلیری که با شورش و شوق و با عزم جزم و با خون و جان خودشان برای من و ما افتخار آفریدند. مایه غرور این سرزمین هستند و مشعل دار پرچم آزادی خلق.

مطالب مرتبط

نقش ورزشکاران در قیام سراسری ـ ایران بپا می‌خیزد

توفان قیام و زهوار دررفتگی نظام

لطفا به اشتراک بگذارید: