استفاده آخوندی از آمبولانس ـ قضاوت با شما

پاک‌آیین سخنگوی وزارت بهداشت رژیم: در جریان تجمعات اخیر ۶۱دستگاه آمبولانس سازمان اورژانس کشور تخریب شد که خسارت واره بر آنها بیش از ۳۰میلیارد تومان برآورد تقریبی می‌شه

آخوند خاتمی: بیش از ۶۰ آمبولانس را تخریب کردند تعدادی را هم سوزاندند. برای چی آمبولانس‌ها را می‌سوزانید؟

این نگرانی در حالی است که رژیم از آمبولانس‌ها برای آوردن نیرو و دستگیری جوانان استفاده می‌کند.

گزارش مردمی از کرج: اینجا گوهردشت کرجه، آمبولانس‌های بدون پلاک را می‌آورند اینجا مستقر می‌کنند که بعدازظهر مردم رو بکنن توش ببرن

فقط در دزدی از فولاد مبارکه ۹۲هزار میلیارد تومان معادل ۶میلیارد دلار اختلاس کردند.

با این پول می‌توان ۳۶۶هزار دستگاه آمبولانس خرید، پس درد آخوندها هرگز آمبولانس نیست.

آنها به‌شدت نگران گسترش قیام و سرنگونی خودشان هستند.

آیا خامنه‌ای می‌تواند با آویزان شدن به این توجیهات، از مهلکه قیام بگریزد؟مطالب مرتبط

رادیکالیزه شدن قیام از زبان مهره‌های رژیم ـ قضاوت با شما

تخریب اموال عمومی کار کیست؟

لطفا به اشتراک بگذارید: