نقش دانشجویان در قیامهای مردم ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با مریم نبوی

قیام سراسری، شتابان، پرانرژی و سیال، سقف پیشین و متعارف زمان را شکسته و اکنون وارد هفته‌های متوالی از عمر خود شده است. تدوام حیات این قیام در حالی است که شاهد پیشرفت‌های افقی و عمودی آن در جغرافیای سیاسی ایران هستیم. گزاره‌های پیوسته در حال تغییر، تعریف‌های موجود از «قیام» و «قیام سراسری» را به‌سرعت تغییر می‌دهند و ما ناگزیر هستیم از هم‌اکنون در توصیف تحولات شتابان ایران‌زمین از واژهٔ «انقلاب» استفاده کنیم.

روز یکشنبه ۱۰مهر، خیزش و پایداری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در تهران، برگی فراموشی‌ناپذیر را در هفدهمین روز قیام و انقلاب مردم ایران رقم زد.

دانشجویان بپا‌خاسته که شخص خامنه‌ای و بیت‌العنکبوت او را آماج شعارهای خود قرار داده بودند، خلیفهٔ ارتجاع را چنان به‌خشم آوردند که او شمار زیادی از گارد وحشی و لباس شخصی‌های خود را برای سرکوب آنها گسیل کرد.

مطالب مرتبط

نگاهی به بازتاب قیام سراسری مردم در فضای مجازی ـ ایران بپا می‌خیزد

دانشگاه شریف و فرازی در قیام

لطفا به اشتراک بگذارید: