ترانه بلوچی جنگه جنگه

بیا ای بلوچ تو امیری

رها کن خواب را در بادگیرها

رها کن فکر کردن به آرزوهای سپری شده را

دشمن با تیر و تفنگ آمده

دشمن با تیر و تفنگ آمده

جنگه جنگه همرزم بیا که

وطن با خون هم رنگه

برخیز برخیز ای بلوچ برخیز برخیز

با تیر و تفنگ برخیز

جنگه جنگه همرزم بیا که

وطن با خون هم رنگه

برخیز برخیز ای بلوچ برخیز برخیز

با تیر و تفنگ برخیز

مطالب مرتبط

ترانه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

خامنه‌ای با کشتار نمازگزاران معترض در خاش مرتکب جنایت دیگری علیه بشریت می‌شود

لطفا به اشتراک بگذارید: