آخرین فعالیت‌های رژیم در زمینه جنگ سایبری علیه قیام سراسری ـ ایران بپامی‌خیزد

گفتگو با میثم ناهید

در رابطه با اقدامات رژیم برای مقابله با قیام در زمینه تبلیغی و سایبری باید بگویم که این اقدامات برمی‌گردد به شرایط قیام. مهمترین ویژگی این قیام که رژیم را مستاصل کرده است، استمرار آن است. زیرا استمرار با خودش گسترش هم آورده است.

در بسیاری از نقاط رادیکالیسم هم روی میز رژیم است. این استمرار دو عامل بسیار جدی دارد یکی خشم مردم است که می‌گویند ما این رژیم را نمی‌خواهیم. عامل دوم خود رژیم است که می‌خواهد سرکوب کند ولی نمی‌تواند و به نوعی با بحران سرکوب مواجه است. 

مطالب مرتبط

افزایش حملات رسانه‌های وابسته به رژیم به مجاهدین خلق ـ ایران بپامی‌خیزد

تلویزیون آستان قدس رضوی: ۲۵۰۰تا ۳۰۰۰مجاهد روزی ۱۲ساعت دارند کار می‌کنند، وقتی میگن قیام مسلحانه شوخی نیست استراتژی است

لطفا به اشتراک بگذارید: