صد و چهلمین حمله سایبری شکست‌خورده سپاه و اطلاعات به سایت مجاهد

یک حملهٔ سایبری شکست‌خوردهٴ دیگر سپاه و اطلاعات آخوندی به‌سایت مجاهد در ساعت ۴۰:۱۷ دوشنبه ۲۳آبان انجام شد.  این صد و چهلمین حمله به سایت مجاهد از آغاز سال۱۴۰۱ تاکنون است.

 

مطالب مرتبط

یک حمله سایبری دیگر اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد

صد و سی ونهمین حمله سایبری اطلاعات آخوندی به سایت مجاهد

 

لطفا به اشتراک بگذارید: