بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام ٰدر ایذه، تبریز، سمیرم، کامیاران، مهاباد، شیراز و پیام خانم مریم رجوی

خیزش و خشم و خروش هموطنان در بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام ایذه، تبریز، سمیرم، کامیاران، مهاباد، شیراز

ایذه : خاکسپاری شهید قیام کیان پیر فلک ۲۷آبان

تبریز : خاکسپاری شهید قیام آیلار حقی ۲۷آبان

سمیرم : خاکسپاری شهید قیام مسلم هوشنگی ۲۷آبان

کامیاران : سوم شهید قیام فواد محمدی ۲۷آبان

مهاباد : خاکسپاری شهید قیام آزاد حسین‌پور ۲۷آبان

شیراز:مزار امیر الوندی شهید قیام آبان ۹۸ -۲۶آبان ۱۴۰۱

خانم مریم رجوی

ایذه قهرمان در وداع با کیان پیرفلک معصوم، بپاخاسته است و با شعار خامنه‌ای ضحاک می‌کشیمت زیر خاک، بر اراده خود برای سرنگونی رژیم تاکید می‌کند.

کیان وجدان مجسم مردم ایران و نمادمظلومیت و جنگاوری است که یک صدا فریاد می‌زنند مرگ بر خامنه‌ای. ایران سراسر، به کیان سلام می‌کند

به نام خداوند رنگین کمان

به نام تن خون چکان کیان

که پیچیده تو باغچه‌ها عطر و بوش

که گوله زدن به تن آرزوش

همون که یه ایران شده عاشقش

خودش رفت و مونده فقط قایقش

همون غنچه‌ی سرخ که چیدنش

خدا گریه کرد و اومد دیدنش

به نام خداوند آتشفشان

به نام شهیدان به نام قیام

به نام غزلهای معصومیت

من و آتش و لحظه انتقام

خانم مریم رجوی: سلام بر آیلار حقی، قهرمان تبریز و آزاد حسین‌پور دلاور مهاباد و مراد بهرامیان و مسلم هوشنگی، فرزندان شجاع سمیرم که امروز ایران آنها را مشایعت می‌کند.

فریادهای هیهات مناالذله و «ما همه آیلار هستیم، بجنگ تا بجنگیم» که امروز آسمان را پوشانده بود، فریاد مشترک همه مردم ایران است.

مطالب مرتبط

خشم و خروش و آتش در بزرگداشت سالگرد شهیدان قیام آبان ۹۸

شصت و سومین روز قیام، تظاهرات در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت شهیدان قیام

 

لطفا به اشتراک بگذارید: