مسعود رجوی: در برابر هر گونه حمله و تعرض دشمن ضدبشری با تمام قوا به کمک مهاباد بشتابید

 

مسعود رجوی به هموطنان غیور و جوانان شهرهای مجاور مهاباد ستمدیده و

رزمنده: در برابر هر گونه حمله و تعرض دشمن ضدبشری با تمام قوا به کمک مهاباد

بشتابید. مهاباد سرفراز نباید تنها بماند.

 

 

مطالب مرتبط

 

تظاهرات مردم در مهاباد پس از تشییع پیکر شهید قیام کمال احمدپور و تیراندازی مزدوران رژیم

مسعود رجوی: در برابر هر گونه حمله و تعرض دشمن ضدبشری با تمام قوا به کمک مهاباد بشتابید

 

لطفا به اشتراک بگذارید: