ترس و وحشت نماینده خامنه ای در کرج از قیام و مجاهدین

آخوند حسینی همدانی نماینده خامنه‌ای در کرج در همان سال۶۰ مسلح شدند و اعلام مسلحانه کردند هفده‌هزار را کشتند ۱۷هزار یکی دو نفر نیستندامروز هم همان مسیر را طی می‌کنند

آخوند حسینی همدانی نماینده خامنه‌ای در کرج ۲۸آبان ۱۴۰۱

سال۶۰ را تعدادی از شما یادتان هست جوانها باید دنبال بکنند در آن سال ۶۰ عده‌یی مسلح شدند به جان مردمی که با اونها همراهی نکرده بودند یک خواسته‌یی داشتند مثل همین روزها بود هی دعوت می‌کردند به یک سری کارها دعوت به اغتشاش می‌کردند دعوت به براندازی می‌کردند دعوت به خواسته‌های نامربوطی داشتند در همان سال ۶۰ عده‌یی را از همان موقع بعد مسلح شدند اعلام مسلحانه کردند۱۷ هزار را کشتند ۱۷هزار یکی دو نفر نیستندامروز هم همان مسیر را طی می‌کنند با اغتشاش و شلوغ کاری و ایجاد ناامنی فضا را برای اقدامات تروریستی که عده دیگری انجام می‌دهند فراهم می‌کنند اینها اغتشاش می‌کنند تا یک عده بیایند کار این‌گونه انجام بدهند، گروهی هم حمایت می‌کنند که باید بفهمند چه کار می‌کنند.

 

مطالب مرتبط

ترس و وحشت امام‌جمعه‌های خامنه‌ای از قیام و مجاهدین

لشکرکشی مفتضحانه به مهاباد؛ بازنده کیست؟

 

لطفا به اشتراک بگذارید: