اعتراف آخوند ادیانی نماینده خامنه‌ای در انتظامی به وارفتگی نیروهای سرکوبگر رژیم

آخوند ادیانی نماینده خامنه‌ای در انتظامی به وارفتگی نیروهای سرکوبگر رژیم اعتراف کرد و گفت:

نیروهای انتظامی که در صحنه هستند از چند نظر تحت فشار هستند، از نظر معیشتی مانند همه مردم مشکلاتی را دارند، برخی هم به این نیرو زخم زبان می‌زنند و بی‌خوابی و تلاش مضاعفی در این روزها دارند.


برای سعید [سآ۱]

مطالب مرتبط

اذعان رئیسی جلاد به درماندگی در برابر گسترش و رادیکالیسم قیام سراسری

رژیم آخوندی در اقدامی سرکوبگرانه صدها آخوند را به کلانتریهای اصلی وارد کرد

لطفا به اشتراک بگذارید: