خیزش دانشجویان پیشتاز در شصت ونهمین روز قیام سراسری مردم ایران

اصفهان ـ دانشکده معماری ـ ۲آذر

سنندج ـ اساتید دانشگاه کردستان ـ۲آذر 

تهران ـ دانشگاه شریف ـ حمله وحوش خامنه ای به دانشجویان ـ ۱آذر۱۴۰۱

تهران ـ دانشگاه علم و صنعت ـ اول آ‌ذر 

سنندج ـ دانشگاه کردستان ـ ۱آذر ۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

خیزش دانشجویان پیشتاز در شصت وهشتمین روز قیام سراسری

شصت و هفتمین شب قیام، خیزش در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به کشتار در کردستان

 

لطفا به اشتراک بگذارید: