نفوذ و ریزش در حاکمیت جاسوس‌پرور ـ قضاوت با شما

علم الهدی نمایده خامنه‌ای در مشهد ـ ۲۹ آبان ۱۴۰۱

یک بحران سیاسی پیش میاد شما دیدید یک مرتبه عده‌ای ریزش می‌کنند. آنهایی که در جریان انقلاب در جریان نظام اینها به‌اصطلاح کاملا مسئله دارند. این‌ها ریزش می‌کنن می افتن

آخوند محمدی قائینی ـ مبانی فقیه نظام ساز

در اکثر حوزه‌های علمیه جاسوس پیدا شده برای اسراییل و انگلیس و آمریکا

آخوند رسایی ـ ۸ آبان ۱۴۰۱

ما در حوزه هم جاسوس داریم. ما در روحانیون هم جاسوس داریم. ما عمامه به سر داریم که واقعا کار یک جاسوس را کرده. تا عالی ترین مقام‌ها حتی توی این کشور جایگاه پیدا کرده

آخوند فرزانه

هستن امروز نفوذ می‌کنند. منافقین هستند اشراف هستند. ستمگران هستند اینها نفوذ می‌کنند. یک وقتی سر از خواب برمی‌داریم که همه چیز از دست‌مان رفته است

مطالب مرتبط

خامنه‌ای برای بار چندم، قیام را جمع می‌کنم! ـ قضاوت با شما

فرسایش و ریزش زیر ضرب قیام

لطفا به اشتراک بگذارید: