اجلاس فوق‌العادهٔ شورای حقوق‌بشر ملل متحد برای رسیدگی به‌وضعیت حقوق‌بشر در ایران

صبح امروز اجلاس فوق‌العادهٴ شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد برای رسیدگی به‌وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی آغاز شد. در این اجلاس نمایندگان... کشور شرکت کردند. نمایندگانی که سخنرانی کردند نقض شدید حقوق‌بشر، کشتار تظاهر کنندگان و از جمله کودکان را محکوم کردند و خواستار تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی وضعیت در ایران تحت حاکمیت آخوندها شد

در این اجلاس جاوید رحمان، نمایندهٔ ویژهٔ دبیرکل سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق‌بشر در ایران از جمله گفت: از روز اول تظاهراتها در ایران، مقامات رژیم دستور داده‌اند که با خشونت با تظاهر کنندگان برخورد شود.

جاوید رحمان افزود: در ایران مصونیت از مجازات هست من سرکوب مرگبار اعتراضات مسالمت‌آمیز را محکوم کرده‌ام. کسانی که به‌دنبال عدالت هستند، به‌طور سیستماتیک تحت ارعاب، تهدید و بازداشت قرار می‌گیرند. نمونه بارز چنین جنایتهایی اعدام مخفیانه هزاران زندانی سیاسی در سال۶۷ است.

آنا لنا بئربوک وزیر خارجهٔ آلمان در این اجلاس گفت: رژیم ایران حقوق مردم ایران را نقض می‌کند ارزشهای سازمان ملل را نقض می‌کند رژیم ایران کماکان به گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران اجازه بازدید از ایران را نمی‌دهد. مصونیت ناقضین حقوق‌بشر در ایران مانع عدالت است. به همین دلیل ما خواهان یک مکانیزم مستقل برای بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران هستیم تا مسئولان این اقدامات مورد حسابرسی قرار گیرند

مطالب مرتبط

نیویورک تایمز ـ قطعات پهپادهای انفجاری ایران در اوکراین از آمریکا تهیه شده است

آغاز اجلاس فوق‌العادهٔ شورای حقوق‌بشر ملل متحد برای رسیدگی به‌وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی