ژنو ـ تظاهرات یاران شورشگر همزمان با اجلاس فوق‌العاده حقوق بشر

ژنو ـ مقر ملل متحد ـ ۳آذر۱۴۰۱

قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان 

مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر 

توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه 

می جنگیم می میریم ایرانو پس می گیریم 

ما زن و مرد جنگیم بجنگ تا بجنگیم 

خامنه ای ضحاک می کشیمت زیر خاک 

مرگ بر دیکتاتور 

حرف اول حرف آخر سرنگونی سرنگونی

 

مطالب مرتبط

تظاهرات یاران شورشگر درکلن در حمایت از قیام سراسری ایران

تظاهرات یاران شورشگر - حمایت از قیام سراسری مردم ایران و بزرگداشت شهیدان سرفراز قیام

لطفا به اشتراک بگذارید: