کنفرانس در شهر موروتزوی ایتالیا با شرکت ۶شهردار در حمایت از قیام سراسری ایران

طی کنفرانسی در شهر موروتزوی ایتالیا که با حضور ۶شهردار از فرمانداری کونئو و شماری از نمایندگان جوامع ایرانیان مقیم این کشور برگزار شد، شرکت‌کنندگان بر حمایت خود از قیام سراسری مردم ایران تأکید کردند و خواهان اقدامات قاطع از سوی دولت ایتالیا و جامعهٔ جهانی علیه رژیم آخوندی و سیاستهای سرکوبگرانه آن علیه قیام کنندگان ایران گردیدند.

در این جلسه خانم مارتیا روزا مسئول انجمن حقوق بشری کشتی اولیس  ضمن محکوم کردن سرکوبگری رژیم گفت که زنان ایران که تحت ستم آخوندها هستند، این روزها به‌خیابانها آمده‌اند تا از حقوقشان دفاع کنند.

سپس شهردار شهر موروتزو با اشاره به پارتیزان‌ها و مقاومت ایتالیا در زمان فاشیسم هیتلری گفت: ارزش‌های (مقاومت)... که این روزها برای ما کم‌رنگ شده‌اند امروز در ایران زنده شده است. ما حامی آنها هستیم

خانم دولت نوروزی نمایندهٴ شورای ملی مقاومت در انگلستان که به‌صورت آنلاین در این جلسه شرکت کرده بود در سخنان خود خواسته‌های مقاومت ایران را از دولت ایتالیا و اتحادیة اروپا مورد تأکید قرار داد از جمله:

تحریم‌های همه‌جانبهٔ سیاسی و اقتصادی علیه رژیم بستن سفارت‌ های رژیم و اخراج مزدوران اطلاعات، اتخاذ اقدامات عملی برای وادار کردن رژیم به‌توقف کشتار و آزادی کلیة دستگیر شدگان قیام و زندانیان سیاسی. به‌رسمیت شناختن حق مردم ایران جهت مبارزه برای سرنگونی دیکتاتوری مذهبی.

دکتر خسرو نیکزات از انجمن پزشکان و داروسازان ایتالیا به‌پیشتازی زنان و سازمان‌یافتگی قیام توسط کانون‌های شورشی اشاره کرد و گفت که مردم ایران خواهان به‌رسمیت شناختن حق مقاوت مشروعشان هستند. آنها خواهان یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدایی دین و دولت هستند؛ در ایرانی که بر اساس منشور حقوق‌بشر و نه (قوانین) آخوندی باشد. یک ایران غیراتمی در همزیستی صلح جویانه با همسایگانش

در بخش دیگری از این جلسه دکتر رضا بازیار از انجمن پزشکان و داروسازان ایتالیا طی سخنانی به‌تاریخچه مبارزات صد سالهٔ مردم ایران و ربودن انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی پرداخت و سپس توضیحاتی را حول جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت ارائه داد

الهام نیکزات از انجمن زنان ایتالیا با ذکر تجربیات خود از ظلم و ستم و تبعیض علیه زنان در ایران تحت حاکمیت آخوندها گفت به مقاومت پیوسته تا صدای مردم تحت ستم ایران باشد.

 

مطالب مرتبط

کنفرانس با نمایندگان مجلسین عوام و اعیان انگلستان و سخنرانی خانم مریم رجوی

تظاهرات و کنفرانس در شهر سالوتزو ایتالیا در حمایت از قیام مردم ایران

 

لطفا به اشتراک بگذارید: