اسامی ۱۶تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران اسامی ۵۳۱ تن از ۶۶۰ شهید قیام را اعلام کرد.

اسامی شماری دیگر از شهیدان قیام:

۱. سعدی شاهرخی فر بوکان شهادت ۲ آذر۱۴۰۱

۲. شمال خدیری پور مهاباد شهادت ۲ آذر۱۴۰۱

۳. علی اکبر حیدر زاده کاشمر شهادت ۲ آذر۱۴۰۱

۴. ریباز صالحی وند مهاباد شهادت ۱ آذر۱۴۰۱

۵. حسام حسینی جوانرود شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۶. کوروش پاژخ اسلام‌آباد شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۷. حسین زرین جویی خرم‌آباد شهادت ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۸. آرام مجد قائمشهر شهادت ۳۰ آبان۱۴۰۱

۹. امیرجواد اسعدزاده مشهد شهادت ۲۹ آبان۱۴۰۱

۱۰. ادریس غریب‌زاده بندرعباس شهادت ۲۶ آبان۱۴۰۱

۱۱. اصغر آقایی تهران شهادت ۲۵ آبان ۱۴۰۱

۱۲. مهدی کابلی کفشگیری گرگان شهادت ۲۵ آبان۱۴۰۱

۱۳. امید زارع مویدی شیراز شهادت ۲۴ آبان۱۴۰۱

۱۴. محمدرضا مشهدی فراهانی تهران –اوین شهادت ۲۳ مهر۱۴۰۱

۱۵. محمدرضا بادبروت ملکشاهی شهادت ۲۳آبان ۱۴۰۱

۱۶. زینب فردوسی تهران شهادت ۵ آبان۱۴۰۱

 

مطالب مرتبط

اسامی ۲۳تن دیگر از شهیدان قیام سراسری ایران

اسامی ۲۵تن دیگر از شهیدان قیام سراسری مردم ایران

لطفا به اشتراک بگذارید: