لوموند ـ تظاهرکنندگان سازمان مجاهدین در ژنو رأی شورای حقوق‌بشر را مثبت خواندند

لوموند ـ ۳آذر ۱۴۰۱:

شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد سرکوب وحشیانه اعتراضات توسط رژیم ایران را محکوم کرد. این شورا با اکثریت قاطع به شروع تحقیقات درباره رفتار رژیم ایران با معترضان رأی مثبت داد.

با وجود لابی‌گری شدید رژیم ایران برای تضعیف قطعنامه، اکثریت بیش از حد انتظار از ۴۷عضو شورا از ایجاد هیأت حقیقت‌یاب درباره واکنش رژیم ایران به اعتراضهای جاری حمایت کردند.

ایرانیان در مقابل ساختمان سازمان ملل در ژنو تظاهرات کردند و پرچم‌های ایران را در میان تصاویر قربانیان رژیم ایران به اهتزاز درآوردند.

سازمان دهندگان این تظاهرات، سازمان مجاهدین خلق ایران، رای روز پنجشنبه را گامی مثبت خواند و تاکید کرد که فرهنگ مصونیت از مجازات باید پایان یابد.

 

مطالب مرتبط

واکنش‌های غیظ‌آلود رژیم پس از قطعنامه شورای حقوق‌بشر ملل‌متحد

اعدام؛ پاسخ رژیم به قطعنامه کمیساریای عالی حقوق‌بشر

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: