نیویورک تایمز: رابرت مالی می‌گوید نتیجه اقدامات رژیم ایران به یک چرخه معیوب منجر شده

نیویورک تایمز نوشت:

با وجود این‌که رابرت مالی نسبت به نتیجه‌بخش بودن گفتگوهای برجام خوشبین‌تر بود، اما دیدگاهش به‌وضوح تغییر کرده و می‌گوید نتیجه اقدامات رژیم به یک چرخه معیوب منجر شده است.

مطالب مرتبط

فدریکو ویلگاس: ایرانیها در سراسر جهان، خواستار تغییر هستند. تغییری که مستقیماً با حقوق بشر مرتبط است

برجام در «بوتهٔ آزمایش»

لطفا به اشتراک بگذارید: