اعتصاب بازاریان و کارگران در شهرهای میهن- شنبه ۵آذر۱۴۰۱

اعتصاب بازاریان و کارگران در زاهدان ـ اصفهان ـ قزوین ـ کرج ـ کرمانشاه ـ مریوان ـ یزد ـ سراوان ـ ایرانشهر ـ سقز 

اصفهان ـ اعتصاب کارگران ذوب آهن  

قزوین ـ‌ الوند ـ اعتصاب کارگران کارخانه لوازم خانگی 

کرج ـ  اعتصاب شرکت مرتب 

 

 

مطالب مرتبط

درگیری و تظاهرات و اعتصاب در سراسر میهن اشغال شده ـ پنجشنبه ۳آذر

اعتصاب و اعتراض بازاریان، کارگران و آتش‌نشانان در حمایت از قیام سراسری

لطفا به اشتراک بگذارید: