فرانس۲۴ـ گلوله تفنگ‌های ساچمه‌ای اتحادیه اروپا برای سرکوب اعتراضات در ایران

فرانس۲۴:

چگونه گلوله تفنگ‌های ساچمه‌ای ساخت اتحادیه اروپا برای سرکوب اعتراضات در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحقیقی که توسط تیم ناظران فرانس۲۴ انجام شد، شواهدی پیدا کرد که نشان می‌دهد این گلوله‌ها ساخت شرکت فرانسوی-ایتالیایی چدیتی است که در سرکوب اعتراضات در ایران استفاده شده است.

گلوله‌های این شرکت حداقل از سال۲۰۱۱ به‌طور گسترده در ایران مورد استفاده قرار گرفته که نقض آشکار تحریم‌های اتحادیه اروپا است که در آن سال اعمال شد. تیم ناظران فرانس۲۴ از ایرانیان خواست تا عکس‌هایی از مهمات مصرف شده به دست آمده از اعتراضات سرکوب شده توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران پس از مرگ مهسا امینی را ارسال کنند. ۱۳گلوله کشف‌شده از هشت شهر مختلف ایران دارای آرم چدیتی بودند.

 

مطالب مرتبط

شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به سمت کودکان توسط نیروهای سرکوبگر خامنه‌ای

متخصصین چشم: چشم شمار زیادی از معترضان مورد اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال قرار گرفته‌ است

 

لطفا به اشتراک بگذارید: