نگاهی به جنایات رژیم در مراکز درمانی ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با مجید بازلی

جنایات رژیم در کف خیابانها ادامه دارد. این جنایتها به مراکز درمانی و بیمارستانها هم کشیده شده است. در این قسمت می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم. پزشکان و کادر درمانی در این دوره چه وضعیتی داشتند و چه رسالتی دارند؟

درود بیکران می‌فرستم به کانونهای شورشی دختران و پسرانی که با فرهنگ جدید انقلابی خودشان برگ‌های زرینی در تاریخ ایران می‌نویسند و هک می‌کنند. بچه‌هایی که پرچم قبلی همرزمان و هم‌سن‌های خودشان را بدست دارند. اینها افتخار من و ما هستند. 

مطالب مرتبط

گوشه‌ای از بازتابهای بین‌المللی قیام ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

«هستی‌»های پرپر شده بلوچستان

لطفا به اشتراک بگذارید: