بازتاب قیام مردم ایران در فضای مجازی ـ ایران بپا می‌خیزد

گفتگو با احسان رحمانی

هموطنان بلوچ ما از جمله آگاه‌ترین قیام‌کنندگان هستند. سخنرانی‌ها، ویدئوها، پلاکاردها و شعارهایشان برای تمامی ایران آگاهی‌بخش و انگیزاننده است.

اگز خواستی سرزمینت را آزاد کنی، ده گلوله در تفنگت بگذار که ۹ گلوله برای خائنین و مخبرین و تنها یک گلوله برای دشمن کافیست.

یکی دهه‌ی نود به دنیا آمده بود و یکی هشتاد هر دو برای ایران رفتند. هر دو لبخند بر لب داشتند و هر دو دوست داشتند ایران آزاد و زیبا باشد.

مطالب مرتبط

درماندگی خامنه‌ای و ترس از ریزش زیر ضرب قیام ـ ایران بپا می‌خیزد

«هستی‌»های پرپر شده بلوچستان

لطفا به اشتراک بگذارید: