خشم و خروش و آتش در شهرهای میهن اشغال‌شده در هفتاد و سومین روز قیام

خشم و خروش و آتش در مناطق مختلف تهران از جمله:

تهران ـ ستارخان ـ ۵آذر

تهران ـ صادقیه ـ ۵آذر

تهران ـ تهرانپارس ـ ۵آذر

تهران ـ فلکه دوم تهرانپارس ـ ۵آذر

تهران ـ تهرانسر ـ ۵آذر

تهران ـ یوسف آباد ـ ۵آذر

 

مطالب مرتبط

هفتاد و دومین روز قیام سراسری مردم ایران با اعتصاب در شهرهای میهن

اعتصاب دانشجویان و درهم کوبیدن مراکز سرکوب و اختناق رژیم با کوکتل

 

لطفا به اشتراک بگذارید: