تجمع خانواده‌های دستگیرشدگان قیام مقابل دادسرای زندان اوین و زندان آبدانان

خانواده‌های دستگیرشدگان قیام سراسری مردم ایران روز یکشنبه ۶آذر ۱۴۰۱ در مقابل دادسرای زندان اوین و زندان آبدانان  تجمع کرده و خواهان اطلاع از وضعیت فرزندان و بستگان خود شدند.

 

مطالب مرتبط

تجمع خانواده های دستگیرشدگان قیام در برابر زندان اوین ـ سه شنبه

تجمع خانواده‌های دستگیر شدگان قیام در برابر زندان اوین - پنجشنبه ۳ آذر

 

لطفا به اشتراک بگذارید: