رئیسی جلاد در دیدار با جنایتکاران یگان ویژه در تهران

رئیسی جلاد در دیدار با بسیجیان:

امروز حفظ نظام از اوجب واجبات است و تلاش در این مسیر اولویتی دو چندان دارد.

تلاش برای حفظ امنیت این نظام برکات فراوانی را گسترش خواهد داد. فتنه‌های متعدد دشمنان بر علیه این نظام از جمله غائله مجاهدین و فتنه‌های سالهای اخیر با هدف متوقف کردن حرکت نظام و جلوگیری از گسترش روحیه بسیجی در ملتهای مختلف بوده است.

 

مطالب مرتبط

تلاش خامنه‌ای برای دادن روحیه به بسیجیان و جلوگیری از ریزش بیشتر آنها به‌خاطر استمرار قیام

تعمیق شقه و شکاف نظام زیر ضرب قیام، نمونه‌یی از واکنش‌ها در رسانه‌های حکومتی و مطرح کردن «استعفای رئیسی»

 

لطفا به اشتراک بگذارید: