بشنو از ایران ـ ایران بپا می‌خیزد

این قیام استمرار خودش را حفظ کرده است. دلیل استمرار آن هم وجود آتش است. تنها و تنها آتش. این آتش بوده که لرزه به وجود رژیم و مراکز سرکوب انداخته است. مردم ایران بدانند که هر راهی جز آتش انتخاب کنید این قیام به سرنگونی رژیم راه نخواهد برد.

آتش در قیام باید بالا و بالاتر برود و شعله‌ورتر بشود. باید تمامی مراکز سرکوب را به آتش کشید. اگر ما راهی بجز این انتخاب کنیم و شعارهای انحرافی بدهیم قطعا به نتیجه نخواهیم رسید.

مطالب مرتبط

شورشگران قیام‌آفرین در شهرهای میهن

گزارش کانون‌های شورشی و شورشگران از کرج، آمل، ارومیه، تهرانپارس، مشهد، ساری، قشم

لطفا به اشتراک بگذارید: