سراسیمگی قضاییه جلادان از گسترش اعتصابات سراسری

دستور سردژخیم اژه‌ای به سرکردگان قضائی، انتظامی و امنیتی رژیم برای برخورد با عاملان فراخوان اعتصابات

تعدادی از اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضاً زندانهای طویل‌المدت شدند. احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بودند نیز بعضاً تأیید شده و  به‌زودی اجرا خواهد شد.

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ـ ۱۴آذر ۱۴۰۱:

اژه‌ای‌گفت: مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی باید کسانی که بازاریان و کامیون‌داران را تهدید می‌کنند که اگر کار را تعطیل نکنند مغازه و کامیون آنها را به آتش می‌کشند، شناسایی، تعقیب و محاکمه کنند.

وی تأکید کرد: کسانی که در دل و ذهن کسبه و بازاریان رعب و وحشت ایجاد کرده و آنها را تهدید می‌کنند که اگر مغازه‌شان را نبندند، آن را به آتش می‌کشند یا کسانی که که کامیون‌داران و رانندگان را تهدید می‌کنند که اگر بارها را به مقصد برسانند به ماشین‌های‌شان آسیب وارد می‌آورند؛ اینها موارد و مصادیق ایذا و آزار است؛ لذا مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی به این قبیل موارد ساده ننگرند و با سرعت و قاطعیت به شناسایی و دستگیری و محاکمه این عناصر ایذا مردم بپردازند.

اژه‌ای در ادامه با اشاره به رسیدگیهای سریع و قاطعانه و قانونی به پرونده عناصر اغتشاشات اخیر، بیان داشت: تعدادی از اغتشاشگران محکوم به حبس و بعضاً زندانهای طویل‌المدت شدند و احکام تعداد دیگری که مفسد و محارب بوده و اقدام به‌قتل و ایجاد ناامنی با سلاح گرم و سرد کرده بودند نیز بعضاً تأیید شده و به‌زودی اجرا خواهد شد.

 

مطالب مرتبط

قضائیه آخوندها با دستی بازتر در غارتهای نجومی ـ تیک تاک

زوزهٔ سردژخیم قضائیهٔ خامنه‌ای علیه مجاهدین

 

لطفا به اشتراک بگذارید: