ضعف و ناتوانی رژیم و گزینه سرکوب به عنوان تنها راه حل برای حفظ بقایش- گفتگو با عزیز پاک نژاد

گفتگو  با عزیز پاک نژاد 

ضعف و ناتوانی رژیم و متوسل شدن به سرکوب 

آخوند جلالی از آخوندهایی است که هم مرتجع و هم فرصت طلبه که برای خامنه ای همیشه نقش سینه چاک را بازی کرده . و حرفهایی را که میزند باید تبلیغات این باند از روی گیج سری و  فلاکت و ناتوانی در مهار انقلاب مردم ارزیابی کرد .

چیزی که ازطرف رژیم می‌بینم ضعف و ناتوانی و ریزش است و بطور خاص به نظر میرسه که رژیم  سیاست مشخصی برای خاموش کردن انقلاب مردم نداردو بعنوان تنها راه به سرکوب متوسل شده است  چون تمام راهها را رفته بقول خودشان راه حل راهبردی ندارند و انقلاب جانانه مردم هم این سرکوب را بی اثر کرده که نتیجه آن تضعیف روحیه نیروهای سرکوبگر است .

باید در همه جا فشار را گذاشت روی همکاری بین المللی با رژیم که قطع همکاری با رژیم وضعیت انقلاب را روشنتر میکند.

 

مطالب مرتبط

گفتگو با بهنام کریمی - گزارشی از تحولات و فراخوان دانشجویان برای خیزش۱۶ شهریور

«آلزایمر سیاسی»

 

لطفا به اشتراک بگذارید: