مایک پمپئو ـ تغییر به عهده مردم ایران است اما ما باید به آنها کمک کنیم

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا تا ژانویه ۲۰۲۱:

من خواستار تغییر رژیم ایران هستم تغییر به عهده مردم ایران است اما ما باید به آنها کمک کنیم

مایک پمپئو طی مصاحبه‌یی در دانشگاه شیکاگو به اعتراضات مردم در ایران اشاره کرد و گفت: من خواستار تغییر رژیم ایران هستم، اما نحوه جایگزینی و روش کار را به مردم ایران واگذار می‌کنم. تغییر رژیم برعهده ما نیست، بلکه آنچه مسئولیت ماست این است که تا آنجا که می‌توانیم به رژیم ایران فشار بیاوریم تا برای مردم ایران این فرصت مهیا شود تا سنت‌های عالی و دیرینه خود در کشورشان را احیا کنند.

نقش ما این است که مقامات رژیم ایران را از ثروت و منابع مالی محروم کنیم، از دستیابی آنها به سلاح هسته‌یی جلوگیری کرده و از مردم ایران در تلاشهایشان برای بازسازی حکومتی که دزدسالار و مذهبی نباشد، کمک کنیم. ما باید از تغییر یک رژیم حامی تروریسم جهانی حمایت کنیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: