اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران ـ۲۶ اعدام جنایتکارانه در ۱۰روز

سفارتهای رژیم باید تعطیل، مزدورانش اخراج و سردمدارانش به‌خاطر نسل کشی و جنایت علیه بشریت محاکمه شوند

دژخیمان جنایتکار خامنه‌ای روز شنبه ۲۴ دیماه یک زندانی بلوچ به‌نام اکبر شه بخش را در زندان زاهدان حلق‌آویز کردند. در همین روز قضاییه جلادان خبر اعدام علیرضا اکبری معاون پیشین وزیر دفاع رژیم را اعلام کرد. پنجشنبه ۲۲ دی ماهر ایلولی و علی عباس زاده در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند.

چهارشنبه ۲۱ دی‌ماه ۵ زندانی را در زندان مرکزی اراک بدار آویختند که سه تن از آنان، آزاد دادوند، علی گراوند و کیوان امینی توکل نام داشتند. در همین روز میلاد آشوب در زندان لاکان رشت، شهرام مرتضوی در زندان گرگان و رضا حاجی در زندان مرکزی کرج بدار آویخته شدند. سه‌شنبه ۲۰ دی مهدی کرمی را در زندان اراک، پیمان عرب گیچه را در زندان مرکزی کرج و دوشنبه ۱۹ دی خالق خضر زاده را در زندان مرکزی بندرعباس و نظیر سرخ کمان را در زندان رودان حلق‌آویز کردند.

یکشنبه ۱۸ دی محمد رسول شه بخش و اختر محمد در زندان کرمان، پردل احمد خانزهی در زندان زاهدان و مجید صداقت در زندان یاسوج و رشید لوند پور در زندان مرکزی کرج به دست دژخیمان رژیم اعدام شدند. محمد رسول شه بخش به هنگام دستگیری در سال۹۴مورد اصابت ۸ گلوله قرار گرفت و پس از ۷ سال تحمل درد و زندان اعدام شد.

پنجشنبه ۱۵ دیماه رستم عباس زاده و مهدی عسکری در زندان قرلحضار و ابوالفضل حلوائی در زندان دستگرد اصفهان بدار آویخته شدند. رستم عباس زاده با ۴ فرزند به اتهام حمل ۱۰۰ گرم هروئین توسط آخوند جنایتکار مقسیه‌ای به اعدام محکوم شده بود. این در حالی است که پاسداران سرنخ تجارت میلیاردی مواد مخدر را در ایران و دیگر نقاط جهان را در دست دارند.

لطفا به اشتراک بگذارید: