بزرگداشت و چهلم شهیدان قیام در ایذه و اشتهارد

بزرگداشت و چهلم شهیدان قیام با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای

قسم به خون خواهرم تشنه به خون رهبرم

ایذه ـ چهلم شهید قیام دنیا فرهادی ـ ۲۹ دی۱۴۰۱

اشتهارد ـ بزرگداشت شهید قیام سید محمد حسینی ـ ۲۹ دی۱۴۰۱

لطفا به اشتراک بگذارید: