روزها ویادها هفته اول بهمن

خاموشی شاعر و ترانه سرای ملی عارف قزوینی

درگذشت آبه پیر کشیش فرانسوی از حامیان بزرگ مقاومت ایران

شهادت مجاهدان قهرمان جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی

اول بهمن‌ماه ۱۳۱۲شمسی خاموشی شاعر و ترانه سرای ملی عارف قزوینی

ابوالقاسم عارف قزوینی شاعر و ترانه سرای آزاده و میهن پرست دوران مشروطه هنرمندی که در سراسر زندگی پرمحنتش سرشار از عشق به وطن بود و  پیوسته در اشتیاق آزادی و عدالت اجتماعی می سرود.   هنرمندی که با سلاح و شعر و موسیقی به مبارزه علیه ستم و دیکتاتوری برخاست.

لطفا به اشتراک بگذارید: