نوربرت روتگن ـ تمام الزامات قانونی برای لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران فراهم است

نوربرت روتگن، عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان در مخالفت با موضع جوزپ بورل مبنی بر عدم لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا گفت:

«تمام الزامات قانونی برای لیست گذاری فراهم است. در حال حاضر دادستان کل آلمان حملات تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران رژیم ایران به چندین کنیسه در وستفالن واقع ایالت راین شمالی را تحت پیگرد قرار داده؛ در آمریکا نیز حکم دادگاه فدرال علیه سپاه پاسداران به‌دلیل اقدامات تروریستی صادر شده است».

وی افزود: وزارت‌خارجه آلمان وانمود می‌کند برای لیست گذاری تروریستی سپاه پاسداران رژیم ایران، موانع قانونی وجود دارد. از جمله انجام تحقیقات یا محکومیت هایی از طرف یکی از دادگاههای اروپا. اما دادگاه عدالت اروپا تصریح کرده است برای لیست گذاری تروریستی یک گروه، تحقیقات یا محکومیتها می‌تواند از خارج از اتحادیه اروپا نیز باشد.

لطفا به اشتراک بگذارید: