واکنش دیوانه‌وار رژیم آخوندی در قبال تصویب قطعنامه پارلمان اروپا

گفتگو با فریدون سلیمی

رژیم آخوندی دهه‌هاست که با ایجاد توهم اصلاح و رفرم‌پذیری دولتهای غربی را به اتخاذ سیاست‌های معتدل‌تر در صحنه بین‌المللی سوق می‌داد تا راه گرفتن امتیازات اقتصادی را از غرب هموار کند و همچنین بسترهای لازم برای ایجاد محدودیت و فشار روی مجاهدین و مقاومت ایران را فراهم کند.

سیاستی که بعد از آمدن آخوند رئیسی تا حدی ضربه خورد. اما سیاست غالب غربی‌ها با رژیم همچنان مماشات بوده است. با قیام و فداکاری مردم ایران و تاثیری که در جهان گذاشته این سیاست زیر ضرب رفته است. موضوع بردن سپاه پاسداران در لیست تروریستی مطرح شد و منجر به تصویب قطعنامه‌ای در پارلمان اروپا شد.    

لطفا به اشتراک بگذارید: