سردژخیم اژه‌ای ـ اقدام نابخردانه پارلمان اروپا را محکوم می‌کنیم

 سپاه پاسداران یکی از نهادهای بسیار مؤثر در مبارزه با تروریست بوده است.

جمهوری اسلامی قربانی تروراست. فقط از یک گروه تروریستی ۱۷هزار نفر حدوداً ترور شدند.

اقدام نابخردانه و خلاف قانون پارلمان اروپا را خب همه کسانی که آشنا هستند با قوانین بین‌المللی با حتی قوانین عرفی و رویه های عرفی اقدامی که پارلمان اروپا کرد آنرا مذموم میشمارند و ما هم او را محکوم می‌کنیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همه مقاطع و به‌خصوص در سالهای اخیر شاید اگر نگم تنها نهاد یکی از نهادهای بسیار مؤثر در مبارزه با ترورسیت بوده جمهوری اسلامی ایرانخودش واقعاً قربانی ترور هستش قربانیتروریستها هستش و فقط از یک گروه تروریستی که امروز در دامن همین غربیها پناه برده‌اند ۱۷هزار نفر حدوداً ترور شدند و سپاه پاسداران هم در مقابل تروریستهای داخلی و هم تروریستهای منطقه تروریستها ایستادگی کرده است مقاومت کرده است و منبعد هم مقاومت خواهد کرد از این مسائل عقب نشنی نمی‌کند اما این وظیفه همه ما است که در مقابل این قانون شکنیها به ایستیم و اجازه ندهیم که بدعتها ادامه پیدا بکند.

لطفا به اشتراک بگذارید: