اخبارشامگاهی سیمای آزادی ـ پنجشنبه

سخنرانی خانم مریم رجوی در اجلاس دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا

سوزوگداز رئیسی جلاد از مواضع پارلمان اروپا

سردژخیم اژه‌ای ـ اقدام نابخردانه پارلمان اروپا را محکوم می‌کنیم

تهدیدپارلمان اروپا به صدور مواد مخدر ـدر واکنش به تصویب قطعنامه لیست‌گذاری سپاه

روزنامه فرهیختگان ـگروه موسوم به «دوستان ایران آزاد» توسط مجاهدین سازماندهی شده‌اند

آنا چینزیا ـ تحریم شدن توسط رژیم ایران نشانه ضعف رژیم است

متئو سالوینی ـ  بر حداکثر همبستگی خود با مردم ایران تأکید می‌کنیم

روز درهم شکستن توطئه رژیم پلید ولایت و گذاشتن نام مجاهدین در لیست اتحادیهٔ اروپا

شعارهای شبانه در تهران و کرج ـ پنجشنبه

کنگره آمریکا ـ تصویب قطعنامه مجلس نمایندگان در حمایت از قیام مردم ایران

هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر دژخیم حمید نوری در استکهلم ـ قسمت اول

اراک ـ سه اعدام جنایتکارانه توسط دژخیمان خامنه‌ای در اراک

زندان قزل‌حصار کرج ـ انتقال سه نفر به سلول انفرادی جهت اعدام و تجمع خانواده‌های اعدامی‌ها

رافائل گروسی - هر محدودیتی که در برجام وجود داشت چندین بار نقض شده است

 

لطفا به اشتراک بگذارید: