بودجه ۱۴۰۲ و تداوم غارت

دوم بهمن، رئیسی جلاد لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به‌مجلس ارتجاع ارائه داد.

اعضای مجلس نیز کلیات آن را تصویب کردند.

لایحه بودجه، ۵۰۰هزار میلیارد تومان کسری دارد که می‌تواند تا دو برابر هم افزایش پیدا کند.

رئیسی برای تأمین این بودجه باز هم دست در جیب مردم می‌کند.

در لایحه پیشنهادی او، مالیات‌ها حدود ۶۰درصد افزایش یافته است.

هر چند نهادهای تحت کنترل خامنه‌ای با میلیاردها دلار ثروت و گردش مالی، کماکان از پرداخت مالیات معافند. 

با این‌حال، بر اساس اطلاعات منابع حکومتی، بودجه نیروی انتظامی ۴۴درصد  بودجه وزارت اطلاعات ۵۲درصد بودجه صدا و سیمای رژیم ۴۲درصد و بودجه بنیاد موسوم به ‌حفظ آثار دفاع مقدس، ۱۵۹درصد افزایش یافته‌اند. 

در مجموع، بودجه حوزه نظامی و امنیتی ۴۲درصد افزایش یافته است.

تقدیری که رژیم در بودجه ۱۴۰۲، برای مردم ایران رقم زد، فقر و فلاکتی سیاه و تشدید سرکوب و غارت است. 

آیا این مردم بپا‌خاسته ایران و آزادی‌خواهان نیستند که باید تقدیر خود را در خیابان‌های قیام رقم بزنند؟

لطفا به اشتراک بگذارید: