استمرار حمله سران رژیم آخوندی به پارلمان اروپا ـ گفتگو با اسحاق علی‌نژاد

بیش از یک هفته از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در رابطه با لیست‌گذاری سپاه پاسداران گذشته است. با وجود اینکه وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا به‌رغم تصویب آن قطعنامه با یک اکثریت بسیار قدرتمند، حاضر نشدند سپاه را لیست‌گذاری کنند اما سران رژیم همچنان و مستمر موضعگیری می‌کنند و به طور خاص پارلمان اروپا را مورد حمله قرار می‌دهند و حرفهای تهدیدآمیزی می‌زنند.

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم علت این واکنش‌های هراس‌آلود سران رژیم را مورد بررسی قرار دهیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: