نگاهی به واکنش‌ها به امتناع شورای اروپا از لیست‌گذاری سپاه

گفتگو با شهرام گلستانه

امتناع وزیران خارجه شورای اتحادیه اروپا از لیست‌گذاری سپاه پاسداران خامنه‌ای موضوع بحث و تعارض در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب هم هست. بسیاری از کارشناسان از قبل از داستان پارلمان اروپا و اتحادیه اروپا ارزیابی کرده بودند که شورای وزیران اتحادیه اروپا سپاه را لیست‌گذاری نخواهند کرد.

اما بعد از اینکه در روز دوشنبه مسجل شد که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران را لیست‌گذاری نخواهد کرد واکنش‌ها در این مورد افزایش پیدا کرد. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم. 

لطفا به اشتراک بگذارید: