صد و سی و پنجمین روزقیام سراسری مردم ایران

روز شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ صد و سی و پنجمین روزقیام سراسری مردم ایران است .

روز جمعه ۷بهمن ۱۴۰۱ صد و سی و چهارمین روزقیام سراسری مردم ایران در زاهدان مردم تظاهرات

کرده و شعار می‌دادند که این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت - خامنه‌ای حیا کن مملکتو رها کن.

تهـــران- جوانان تهرانی در ادامه موج شعار نویسی درسراسر کشور برروی دیوارهای

شهر شعارهای  « سپاهی امروز  ساواکی دیروز» و «مرگ بر خامنه‌ای  درود بر رجوی را نوشتند».

شعارنویس ضد سلطنت و درود بررجوی درتهران 

زاهـــدان- ۱۳۴مین روز قیام خیزش مردم زاهدان، راسک و گالیکش با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر بسیجی»

تهرانپارس- شامگاه ۷بهمن مردم تهرانپارس شعارهای شبانه «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.

شب گذشته ۷بهمن، مردم در شهرک باقری تهران شعارهای شبانه

«مرگ بر سپاهی»،‌ «مرگ بر خامنه‌ای» و

«امسال سال خونه سیدعلی سرنگونه» سر دادند.


چهلم شهادت شهید قیام محمد حاجی رسولی پور از بوکان یادش گرامی باد

 

مردم و جوانان قهرمان ایذه درمراسم یادبود شهید قیام حسین سعیدی میخروشیدند:

"از زاهدان تا ایذه خون از وطن می‌ریزه"

لطفا به اشتراک بگذارید: