سناتور جیم ریش: ما باید کمک کنیم ناقضان حقوق بشر در ایران حسابرسی شوند

سناتور جیم ریش رهبر جمهوریخواهان در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در توئیتی خواستار حسابرسی از رژیم ایران به‌خاطر نقض حقوق‌بشر شد و نوشت:

«مردم ایران به وحشی‌گری رژیم اعتراض کردند و خواست خود را برای آزادی نشان دادند. ما باید کمک کنیم شکنجه و اذیت و آزار در ایران پایان یابد و از ناقضان حقوق‌بشر حسابرسی شود».

لطفا به اشتراک بگذارید: