حاکمیت یکدست در نظام آخوندی چیست؟

گفتگو با رضا هفت برادران

موضوع حاکمیت یکدست در کنار حکمرانی نو این روزها در رسانه‌‌های حکومتی و کارگزاران رژیم بخصوص رسانه‌های وابسته به باند خامنه‌ای بسیار شنیده می‌شود. در این رابطه حتی نقدهایی هم مطرح شده است. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم.

این حاکمیت یکدست اگر در یک کلام بخواهم بگویم که چیست چیزی نیست جز سنگربندی و خاکریز خامنه‌ای در برابر شرایط قیامی و انفجاری جامعه ایران. خامنه‌ای دید که طی دهها سال حاکمیتش انواع بندبازی‌ها را جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا کرده است و دیگر جای این چیزها نیست.

 

لطفا به اشتراک بگذارید: