اخبار شامگاهی سیمای آزادی ـ شنبه

سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس عربی ـ اسلامی در بروکسل بشارت صلح و برادری خلق‌های

منطقه

شعارهای شبانه در تهران - شنبه

اسامی ۱۲تن دیگر از شهیدان قیام سراسری ایران

یاران شورشگربزرگداشت شهیدان قیام در وین

معرفی کتاب انقلاب دمکراتیک ایران در پارلمان اروپا ـ کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت

وزیر دادگستری هلند - از افزودن نام سپاه پاسداران به لیست تروریستی اروپا حمایت کردم

رابرت منندز ـ بلند کردن صدایمان کمترین کاری است که باید انجام دهیم

سناتور جیم ریش ـ ما باید کمک کنیم که ناقضان حقوق‌بشر حسابرسی شود

فراخوان عفو بین‌الملل ـرژیم ایران بایداحکام اعدام را لغو کند

کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحدـچماق کردن رویه‌های کیفری توسط رژیم ایران «به منزله قتل

است»

تشکیل هیأت برای فروش اموال دولتی به‌منظور تأمین کسری بودجهٔ

آخوند حسن خمینی، در وحشت از خشم و قیام مردم به‌باندهای رژیم هشدار داد: «فقر ناشی از ظلم

باعث انقلاب می‌شود».

احضار سفیر رژیم در جمهوری آذربایجان به‌دنبال حمله به سفارت آن کشور در تهران

محکومیت حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران

رویتزرـ هفت کشته و۱۰زخمی درپی تیراندازی در حومه بیت‌المقدس

لطفا به اشتراک بگذارید: