روزها و یادها ـ هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

شهادت مجاهدین خلق صفی قلی اشرفی و یاران پاکبازش

ترور مهاتما گاندی رهبر و پیشوای استقلال هند

اولین شهید سازمان مجاهدین خلق ایران

درگذشت تیری لوی حقوقدان و نویسنده برجسته فرانسوی، وکیل مدافع مجاهدین خلق ایران

تظاهرات قهرآمیز هزاران تن از مردم زاهدان علیه رژیم

خاموشی پرویز یاحقی آهنگساز و ویولونیست ایرانی

هشتم بهمن ۱۳۶۷ شهادت مجاهد خلق صفی قلی اشرفی و یاران پاکبازش به‌دست دژخیمان رژیم خمینی. در روز ۱۰بهمن مطبوعات حکومتی گزارش دادند ۱۲ عضو گروه عیاران که از آنها با عنوان قاچاقچی مواد مخدر و سارق مسلح یاد می‌کردند، بدار آویخته شدند.

لطفا به اشتراک بگذارید: