ایران فردا و احیای محیط‌ زیست

بیش از چهار دهه از عمر حکومت قتل‌عام در ایران می‌گذرد. حکومتی که علاوه بر انسانها، استعدادها و عواطف تمامی زیبایی‌ها و از جمله محیط‌زیست را هم قتل‌عام کرده است. سدسازی‌های بی‌رویه سپاه اکوسیستم بسیاری از مناطق ایران را بهم زده است و حوضه‌های پائین دستی آن مناطق را با کم آبی مواجه کرده است.

کشاورزان به ناچار به سفره‌های آبهای زیرزمینی روی آوردند و این امر به روند خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها تسریع بخشیده است. خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها و تبدیل زمین‌های کشاورزی به بیابان و مهاجرات کشاورزان به شهرها از پیامدهای پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی یا تخریب سفره‌های آب زیرزمینی است. 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: