قطعنامه‌های صادره در حمایت از قیام مردم ایران چه کارآیی دارند؟

گفتگو با شهناز فلاح

این روزها شاهد صدور قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی علیه رژیم هستیم. چه در پارلمان اروپا و چه در مجلس نمایندگان آمریکا و چه در سنای آمریکا.

مجلس نمایندگان آمریکا حمایت خود را از معترضان در ایران نشان دادند. قانونگذاران با اکثریت قاطع قطعنامه‌ای دو حزبی را در ۵بهمن تصویب کردند که در آن با قیام‌آفرینان که در اعتراض به رژیم آخوندی خطر زندان و حتی مرگ را تهدید می‌کنند، ابراز همبستگی کردند.

مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قاطع، ۴۲۰ رای بر ۱ جدیدترین دور محکومیت بین‌المللی علیه رژیم آخوندی از شروع قیام سراسری مردم ایران بود. در این قطعنامه با تحسین بی‌باکی، شجاعت و عزم زنان و مردان ایرانی که در بیش از ۱۳۳شهر تظاهرات کردند و امنیت خود را به خطر انداختند تا علیه نقض حقوق‌بشر رژیم آخوندی اعتراض کنند، از قیام مردم ایران حمایت شده است.

لطفا به اشتراک بگذارید: