در نظام ولایت فقیه مردم هیچ حقی ندارند

آخوند محمودی نماینده خامنه‌ای در اصفهان – ۷بهمن ۱۴۰۱: 

بحث ولایت فقیه است، یک بحث سیاسی نیست،

یک بحث اجتماعی نیست، یک بحث فقهی نیست

یک بحث کلامی است مبتنی بر مبانی اصول کلامی دینی است،

آیا می‌شود کلام دینی را تغیر داد؟!

بله ممکن است مسائل فقهی مسائل اجتماعی مسائل سیاسی

گاهی بر مسائل روز یک تغییراتی در آن ایجاد می‌شود

اما مسایل کلامی تغییرپذیر نیست مبانی کلامی در اصول دین

و مسائل دیگر قابل تغییر نیست

اگر ۸۵ میلیون هم بیایند پای رأی رأی بدهند تا تنفیذ رهبری نباشد

و ولایت فقیه، هیچ مشروعیتی ندارد این همان مبانی کلامی دینی ماست آنها نمی‌فهمند این‌ها را

لطفا به اشتراک بگذارید: