مسعود رجوی: سوخته‌جان از گزارشها و وضعیت زلزله‌زدگان در خوی

 

مسعود رجوی: سوخته‌جان از گزارشها و وضعیت زلزله‌زدگان در خوی با همدردی و

استدعا از هموطنان در سراسر ایران برای کمک رساندن به مردم بی‌پناه خوی در

زلزله و برف و سرما بی‌پتـو و بـی نـان و سرپنـاه

لطفا به اشتراک بگذارید: